CÁP USB 3.1 Type-C Male to Male Charge & Sync US161 Ugreen 10677

  • USB-C 2.0 / 3.1 Charge Cable là một cáp sạc với kết nối USB-C trên cả hai đầu.
  • Sử dụng nó với Apple 29W USB-C Power Adapter (được bán riêng) để thuận tiện
  • tính MacBook của bạn với cổng USB-C từ một ổ cắm trên tường.
  • Ugreen 10677 cũng hỗ trợ USB 2 tính để đồng bộ và chuyển dữ liệu giữa các thiết bị USB-C.

Đăng nhận xét