Hướng dẫn nạp tiền từ ngân hàng vào MoMo

Hướng dẫn nạp tiền từ ngân hàng 


HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN
01.
Từ màn hình ví MoMo chính, chọn “Nạp tiền”
02.
Chọn nguồn nạp từ tài khoản ngân hàng liên kết
03.
Nhập số tiền bạn muốn nạp tiền vào ví MoMo => Chọn “Nạp tiền”
04.
Xác nhận để thực hiện giao dịch chuyển tiền vào ví MoMo từ ngân hàng liên kết

Đăng nhận xét