Hướng dẫn nạp tiền điện thoại từ MoMo

Hướng dẫn nạp tiền điện thoại 


HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG MOMO
01.
Chọn "Nạp tiền điện thoại"
02.
Chọn Số điện thoại -> Mệnh giá -> Nguồn tiền
03.
Chọn "Xác nhận" để hoàn thành giao dịch
04.
Nhận thông báo "Nạp tiền thành công" từ MoMo

Đăng nhận xét