Hướng dẫn liên kết OCB với MoMo

Hướng dẫn liên kết OCB 

 Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của OCB. Đăng nhập tại đây

01.
Đăng nhập vào trang InternetBanking
02.
Tại "Ví điện tử MoMo" -> Chọn "Kết nối ví"
03.
Đồng ý "Điều khoản sử dụng". Chọn "Kết nối".
04.
Xác nhận trên ứng dụng MoMo để hoàn tất

Đăng nhận xét