Hướng dẫn liên kết Eximbank với MoMo

Hướng dẫn liên kết Eximbank 

 Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của Eximbank. Đăng nhập tại đây

01.
Đăng nhập vào trang InternetBanking --> Truy cập menu "Sản phẩm dịch vụ" --> "Ví điện tử" --> "Liên kết ví"
 02.
Điền các thông tin cần thiết để xác thực liên kết ví
 
03.
Thông báo giao dịch thành công từ Internet Banking và Noti xuất hiện trong app MoMo
 04.
Xác nhận trên ứng dụng MoMo
 

Đăng nhận xét