3 bước sửa máy tính hiệu quả

Nếu bạn là IT chắc  bạn đã biết rằng có rất nhiều lỗi của máy tính khắc phục chỉ bằng 3 bước đỡn giản sau đây, à còn nếu bạn không phải là IT thì ngay sau đây bạn cũng biết 3 bước khắc phục những sự cố cho hầu hết các vấn đề của mấy tính một cách đơn giản những cực kỳ hiệu quả.

Bước 1: Nhấn nút power và khởi động lại.
Bước 2: Chờ máy khởi động xong
Bước 3: Vào sử dụng lại bình thường. nếu vẫn bị lỗi gọi người có kỹ thuật cao hơn.

Hi, vui tí thôi nhưng mình hoàn toàn không đùa nhé. Đa số trường hợp lỗi linh tinh khi bạn sử dụng các ứng dụng của máy tính, nếu tìm kiếm lỗi và khắc phục bình thường sẽ rất lâu, nhưng chỉ cần bạn khởi động lại máy thôi là mọi thứ lại như bình thường.


Đăng nhận xét