Backlink chất lượng - tự do lựa chọn

Trong quá trình làm SEO thời gian đầu mình luôn đi tìm một hệ thống Backlink chất lượng để đẩy các dự án khó, mình đã từng rất vất vả với công việc này, thật sự để tìm được back link chất lượng với mình thì tương đối khó do mình chọn lọc rất kỹ về chất lượng thông qua các chỉ số DA, PA, MT, SS, TF, CF... nói chung tất cả các thông số mình đều đưa ra các mức chuẩn để có thể được coi là chất lượng, thế nên tìm được một trang có thông số chuẩn đã khó, tìm được một trang tổng hợp những trang như thế còn khó hơn.

Nhưng rất may mắn là mình đã tìm thấy một trang của nước ngoài mà mình rất tin tưởng và yêu thích đó là trang LinksManagement.com. Tại đây bạn có thể lựa chọn site theo tiêu chuẩn của mình, chắc chắn bạn sẽ kết nó ngay khi vào sử dụng.

Nó rất đơn giản và dễ dàng để tìm kiếm cũng như đặt link. Tất cả đều được đảm bảo từ các chỉ số cho đến chất lượng bài viết vì bạn sẽ được đặt 250 ký tự trước và sau từ khoá chính của mình.

Vào ngay để tìm hiểu thêm bạn nhé!

Đăng nhận xét